Verhuisd


takken van voormalige leilindes
raken de vochtige grond
de brandgangen zijn dichtgegroeid

wat beklijft zijn de slakken
raven dralen, ver voorbij de coniferen
waar de bosrand een groene kraag draagt
ongeveer ter hoogte van een koe
op haar tenen

een massief voetstuk zakt iedere dag
dieper weg - de geluiden krijgen
nog steeds alle ruimte - meer nog
ze worden gehoord noch verstoord
(merel in de nacht bewaakt de magie)

jij was hier kind aan huis
de sporen die je achterliet
raken snel overwoekerd

het nieuwe adres is
te vinden op een oud duin
met uitzicht op zee© 2015

Voornemens


'de wens past nooit
als een mal
om de vervulling'

zijn gedachtegangen blijven te smal

hoog in het duin
leunt een man tegen de
ingekerfde boodschappen

hij is aan het bekomen van zichzelf

neemt zich voor het vervuilde
wijwater af te spoelen
in de nabije Uitgestrektheid

moet hij zich vooraf zuiveren?

of vloeit alles zuiver samen
als hij zich heeft uitgeschonken?
het bankje blijft hem neertrekken

hij staat op


© 2015

Vreemdeling


hij schaaft, wond voor wond
de ijslaag boven zich af
hij draagt de watermassa
boven zich als de dreiging

nadat de lading verschoof
de onvoorspelbaarheid won
het laatste laagje na
wrijving oploste en droog

iets knapte - een draad
leidde naar omlaag
doopte in vuur en verf
doorschemerend de lach

op dat moment
vindt hij mij
in een hevig heden
terug


© 2015

Vooruitgang


tastbare bewijzen
getallen
alles kortom in kaart gebracht

een rij hijgende feiten
van een verwarrende stelligheid
gaat mij te lijf

bedreigt keurig
mijn plantaardig voortbestaan
in dienst van het gedeelde leven

mijn geduld verlaat mij nooit
ik wacht, mijn bouwstenen zwerven rond
tot iemand terugkomt op dit streven© 2014

Oogstin zijn jongensjaren
diende hij te aanvaarden
om zich te vrijwaren

droevig droop hij dan af
bedeesd begroette hij een
vaag verleidelijk familielid

je bekwamen in het bewegen
zonder sporen achter te laten
duister droeg hij zichzelf op
aan een volgeschreven dagboek

zij zaten klaar om hem te negeren
of met pek en veren, priemvingers
niet zonder grote gevolgen

we dansen ons beurs en blauw
op algoritmes, door hem ontworpen
werpen, zonder samenhang, steekwoorden
onszelf verliezend in verslavingen

dansen, op afroep, naar pijpen
om op gezette tijden
de illusie te koesteren
los te mogen lopen


© 2013

Verbonden


mijn kind, ook ik ben geboren
uit het reizen, het luisteren
naar het wuivende koren,
uit het stromen van de rivier

hier vertel ik je de verhalen
leer je leven van de lucht
leer je de vruchten, het licht
en het uitzicht te delen –

want zo vond ook ik mijn thuis
op een dag kom je aan
en begin je de bomen, vogels,
de mensen te verstaan 


© 2009*


ik haal even
de schoffel door
dit tijdperk heen

misschien dat er dan
nog iets gaat
bloeien©